Erbjuder

Vanliga orsaker att söka psykologisk hjälp för är olika livskriser, relationsproblem, arbetsrelaterade problem, stress, oro, nedstämdhet, sviktande självkänsla, ätstörningar, personlig utveckling m m.

Ofta kan hjälpen vara ett par timmars konsultation, rådgivning och reflektion, ibland behövs en längre tids samtalskontakt.

Jag tar emot ungdomar, vuxna och par. Du behöver ingen remiss utan kan ta kontakt direkt för ett första inledande samtal där vi sedan bestämmer hur vi bäst arbetar vidare.

Jag har mångåriga konsultuppdrag för flera organisationer, företag, företagshälsor och försäkringsbolag med utredning, behandling, kristerapeutiskt arbete, utbildning och chefshandledning/coaching.

Min ambition och målsättning är att erbjuda Dig en samtalskontakt som på bästa sätt och med rätt metod ger Dig möjligheter att ta Dig vidare mot den utveckling och förändring Du önskar.